domingo, 26 de diciembre de 2010

Trobada/encuentro/gathering amb/con/with John Fire Lame Deer

Bon Nadal, Feliz Navidad, Merry Christmas!

Recordau que els dies 13-16 de gener tenim una trobada amb John Fire Lame Deer, cap tradicional i home medicina de la tribu Lakota.

Recordad que los días 13-16 de enero tenemos un encuentro con John Fire Lame Deer, jefe tradicional y hombre medicina de la tribu Lakota.

Remember that from the 13th to the 16th of January we have a gathering with John Fire Lame Deer, traditional chief and medicine man of the Lakota people.

Lloc/Lugar/Place:
Campament Hipocampo
Ctra. Cala Domingos, s/n, 07689 Espinagar-Porto Cristo
Mallorca


Per questions d'organització necessitam sebre qui vendrà a la trobada. Si no heu reservat encara, feu-ho el més aviat possible.

Por cuestiones de organización necesitamos saber quién vendrá al encuentro. Si no habéis reservado todavía, hacedlo lo antes posible.

Due to some organization issues, we need to know who is coming to the gathering. If you didn't book yet, please do it as soon as possible.

+34 658.609.015
inipi.mallorca@gmail.com