miércoles, 16 de septiembre de 2009

Inipis a Catalunya (Vic)

Els nostres amics de Vic, el Guibert i la Carme, organitzen una trobada al voltant de l'espiritualitat Lakota els dies 10, 11 i 12 d'octubre. Comptaran amb la presència de Maurice Rebeix, una persona molt propera a la família Lame Deer, per dur a terme les cerimòmies.

Per a més informació, consulteu la seva pàgina web: http://inipisosona.blogspot.es